Konflikt på Amager Hospital

Plejepersonalet på Amager Hospital fik nok, og så gik de til fagligt møde.
Efter næsten et års forhandlinger om arbejdstidsaftalen afviser Direktionen på hospitalet de forslag som de lokale tillidsfolk og fagforeningen har lagt på bordet.

Af Merete Astrup
Konflikten, som har affødt tre faglige møder, bunder i uenighed om de konsekvenser 
arbejdstidsaftalen har medført lokalt for personalet ud fra den måde de tidligere er blevet ansat på, og som nu ikke passer til den ny arbejdstidsaftale.

Disse konsekvenser vil de gerne forhandle.
- Kort fortalt handler det om, at alle vores aftenvagter/nattevagter er ansat på en ansættelsesbrøk svarende til 30 timer, men de arbejder kun 28 timer, fordi der så er indlagt en fiktiv arbejdsdag, hvor der så altid er planlagt med, at de skal afspadserer søndagstimerne (A9-dag).
Problemet opstår nu fordi, hvor vi før optjente 50 % tillæg i weekenderne, som var nok til en hel afspadseringsdag, så optjener vi med den nye aftale kun 40 %. Det betyder, at vi ikke har nok til denne hele afspadseringsdag, det vi kalder en A9 - dag.
Det vil sige, at vores vagter går i minus. Faktisk går vi minus inden, vi kommer på vagt, fordi der fortsat planlægges med en afspadseringsdag, uden "tanke" for, at vores kolleger ikke optjener nok til 8 timers afspadsering hver 4.uge.
Med ledelsens udspil, skal ledelsen alene bestemme, hvordan disse minustimer skal arbejdes ind. Det vil sige, at kollegerne aldrig ved, hvordan de kan blive pålagt at arbejde de timer ind de mangler, fortæller fællestillidsrepræsentant Winnie Katz.
Chefsygeplejerske Kirsten Poulsen kalder det en justering af vagterne for, at få den samlede arbejdstidstilrettelæggelse til at gå op.
 
Nej
Efter at have forsøgt i næsten 1 år uden resultat gik personalet til fagligt møde første gang den 23. februar.
Det er svært at forhandle med et nej, siger Winnie Katz.
Hun hentyder til, at ledelsen har afvist samtlige løsningsforslag, som de lokale tillidsrepræsentanter og senest fagforeningen er kommet frem med.

- Vi har at gøre med en ledelse, der suverænt vil bestemme, hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges. Man siger direkte til os, at det er en ledelsesret, der ligger i afdelingerne.
 
Disse aftaler skal ikke indgås med hverken lokal eller fællestillidsrepræsentant, mener Chefsygeplejerske Kirsten Poulsen. Det er vi ikke enige i.
Vi er fuldstændig på det rene med, at de har retten til at lede og fordele. Men i arbejdstidsaftalen lægges der op til dialog og til indgåelse af aftaler, og det er det, vi har forsøgt, siger fællestillidsrepræsentanten.

Hun og hendes kollega Inge Brøgger mener faktisk, at arbejdstidsaftalen er god, fordi man kan få noget ud af den, hvis man tilrettelægger arbejdstiden i fællesskab.

Vores gamle aftaler, hvor vi havde langsigtet vagtplaner, blev også justeret ind i mellem, men vi havde vores A9- dage fri. Nu kan vi komme ud for, at ledelsen kommer og fortæller os, at de planlægger på den næste 4-ugers plan, med, at vi skal f.eks. arbejde 10 timer i en nattevagt i stedet for 8 timer, eller arbejde 4 time på en dag, hvor vi ellers ikke skulle på arbejde.

Vi kan jo ikke sige nej når vi er i minus. Det er denne usikkerhed, der er slem, siger Inge Brøgger.
Diktat tror de ikke på, der kommer noget godt ud af. Det giver i hvert fald ikke tilfredse medarbejdere.

Det viser erfaringerne da også. På de arbejdspladser, hvor man har indledt en dialog og fået lavet aftaler i fællesskab er både ansatte og ledelse glade for aftalen.
Hvorfor tror I ledelsen er så afvisende?
- Det er det man kalder et godt spørgsmål, siger Winnie Katz.
Koster det penge?
- Det bliver lidt dyrere. Det koster kun pensionen for henholdsvis nattevagter med 0,2 timer pr. vagt, og for aftenvagterne 1,6 time pr. vagt, at imødekomme fagforeningens forslag, så det er peanuts. I starten var økonomien hovedargumentet fra Direktionen for at sige nej, nu er det svært at gennemskue hvad deres argument er, siger Winnie Katz.

I øvrigt har en lokal aftale på det Medicinske Center været på vej, men blev stoppet af Direktion.
Ifølge Inge Brøgger er det også denne negative og afvisende holdning fra Direktionens side, der fik personalet til at gå til faglige møde.

Senest gik de til møde den 5. marts efter at forhandlingen mellem FOA Social- og Sundhedsafdelingen ved formand Palle Nielsen og Direktionen faldt sammen d. 1. marts.