$name

Fagforbunds hjemmesider er ikke bestsellere
 

Fire ud af ti af fagforeningernes medlemmer aner ikke om deres fagforening har en hjemmeside. Kun hver ottende medlem bruger hjemmesiden regelmæssigt. Det viser en ny undersøgelse. Til gengæld er dem der bruger hjemmesiderne galde og tilfredse med dem.
 
Af Merete Astrup
 
Fagbevægelsen har satset millioner på at udbygge kontakten til medlemmerne
via Internettet. En undersøgelse fra konsulentfirmaet PLS viser, at medlemmerne ikke er helt med på kommunikationen på nettet.

Selvom otte ud af ti danskere har adgang til  Internettet, er det ikke fagforeningernes hjemmesider danskerne bruger tid på.

Ifølge undersøgelsen ved 40 % af fagforeningernes medlemmer slet ikke, at deres fagforening har en hjemmeside, og for a-kassernes medlemmer er det tilsvarende tal 45 %.

Undersøgelsen omfatter 997 repræsentativt udvalgte danskere, og kun 12 %  oplyser, at de er inde på fagforeningernes hjemmesider hver måned, mens 72 % stort set aldrig logger sig ind, eller slet ikke ved om der er en hjemmeside.

De medlemmer, der benytter hjemmesiderne, er meget tilfredse og positivt indstillet,
 
Forskel på folk
Undersøgelse har fået titlen "IT -baseret medlemsservice", og ifølge Ugebrevet A4 bliver den modtaget med vantro og overraskelse i fagbevægelsen.

Landets største fagforbund HK med 370.000 medlemmer er igennem de seneste par år gået i spidsen for en stor IT mobilisering, der skal få flere medlemmer til regelmæssig kontakt til forbundet via Internettet.

Over 100 hjemmesider og gode værktøjer har fået stor anerkendelse.
HK`s webredaktør er en af dem, der er overrasket over den ringe brug af hjemmesiderne.

Men undersøgelsen viser også, at der er forskel på, hvor meget og hvor lidt hjemmesiderne bliver besøgt i de enkelte forbund og fagforeninger.

Ikke overraskende er interessen størst hos unge medlemmer og medlemmer med mellemlang eller lange uddannelser. Tre ud ti medlemmer mellem 18 og 25 år besøger hver måned deres fagforenings hjemmeside.

Og blandt de veluddannede er kun en fjerdedel udvidende om, hvorvidt der er en hjemmeside. Mens tilsvarende tal for de medlemmer, der har stoppet deres uddannelse efter grundskolen er på 60 %.
FOA, Social- og sundhedsafdelingen har mange medlemmer i sidste i sidstnævnte kategori.

Næstformand i fagforeningen Marianne Jensen, er ikke overrasket over undersøgelsens resultater. 
 
- Vi vidste godt, at vores medlemmer ikke ville storme ind på vores hjemmeside. Vi kender deres baggrunde. Det spiller også ind, at vores medlemmer ikke har daglig kontakt med en computer på deres arbejdspladser.

De skal naturligvis have tilbuddet om en hjemmeside, og jeg er ikke i tvivl om, at kommunikation via Internettet også udvikler sig indenfor vores område. Det sker bare i et andet tempo end hos folk, der har et mere rutineret forhold til brug pc og Internet.

Ifølge tællingen har der været 2.650 besøg på FOA Social- og Sundhedsafdelingens hjemmeside i perioden 19. februar til 19. marts 2004.
- Det synes vi egentlig selv er meget pænt, siger IT konsulent Elsebeth Kaufholz.