$name

Frivillige er til støtte og hjælp for patienten

 

Frivillige skal aflaste de pårørende og være en hjælp for patienterne. Ideen med at have frivillige på hospitalsafdelingerne er absolut ikke at træde personalet over tæerne, forsikrer projektleder i Frivillighedscentralen, Flemming Larsen.
   
Af Michael Neumann, Defacto Kommunikation
 
 - Jeg kan godt se, det er noget ged, hvis de frivillige kommer ind på hospitalerne, mens der skæres ned i personale og budgetter. Det kan jo meget vel efterlade det indtryk, at man vil fylde hullerne ud med frivillige. Men det er slet ikke meningen med de frivillige, og i øvrigt vil det aldrig kunne lade sig gøre.

Det siger Flemming Larsen, der er ansat som projektleder i Frivillighedscentralen i Storkøbenhavn. En forening, han i øvrigt selv har startet for godt 12 år siden, og som formidler kontakt mellem frivillige, der har timer til overs og foreninger, organisationer og institutioner, der har brug for hjælp.

Centralen har haft to frivillige i England for, at se på organiseringen af det frivillige arbejde på hospitalerne. I England har man kendt til frivilligt arbejde i over 25 år, og de erfaringer de to danskere kunne drage nytte af var så positive, at det resulterede i et forslag om, at sætte projekter i gang i Københavnsområdet.

Forslaget har bl.a. været oppe i Det Centrale Samarbejdsudvalg, hvor personaleorganisationerne - i hvert fald indtil videre - fik forslaget taget af bordet.

- Jeg kan da godt forstå, at personalet værner om deres job. Men de frivillige kan aldrig blive en trussel. Man kan ganske enkelt ikke basere offentlige opgaver på frivillige.
 
Jeg har hørt en socialdemokratisk borgmester i en omegnskommune udtale sig om alt det, der kan spares ved frivilligt arbejde, men det er ren utopi, siger Flemming Larsen.
 
Lever af lyst
Han peger på, at det frivillige arbejde for den enkelte normalt kun strækker sig over få timer om ugen, og hertil kommer en meget væsentlig grundholdning til det frivillige arbejde:

- Det frivillige arbejde lever af lyst og dør af pligt. Hvis besøgsvennen pludselig får besked på at tørre støv af, så stopper besøgene. Og skulle en hospitalsafdeling forsøge at fylde hullerne ud efter professionelt personale med frivillige, så stopper det også, mener Flemming Larsen.

Han tror heller ikke, situationen vil opstå, hvis man følger de retningslinier, som Frivillighedscentralen har anbefalet. De betyder, at en afdeling ikke selv kan "ansætte" en eller flere frivillige. Den funktion skal varetages af en koordinator på hospitalet, som kan visitere frivillige derhen, hvor den frivillige gerne vil være og hvor afdelingen er positiv.

- De frivillige skal være en aflastning af de pårørende og en hjælp for patienten. De skal ikke være der for afdelingens skyld. Jeg er ikke spor nervøs for den rolle de frivillige vil få, understreger Flemming Larsen.
 
Jobglidning skal forhindres
Ikke bare organiseringen af de frivillige, men også økonomien bag skal holdes adskilt fra hospitalets øvrige funktioner.

- Det frivillige arbejde skal være helt uafhængigt af, om hospitalet har penge til det ene eller det andet. Det frivillige arbejde skal støttes udefra, og også det vil være med til at forhindre jobglidning, siger Flemming Larsen.

- Det frivillige arbejde på en afdeling skal bygge på gensidig respekt og forståelse. Hvis kemien mellem den frivillige og personalet ikke passer sammen, skal den frivillige ikke være der.

Til gengæld skal den frivillige heller ikke finde sig i at være en erstatning for professionel hjælp. Og jeg er temmelig sikker på, at de frivillige selv er i stand til at sætte grænsen, fastslår Flemming Larsen.
 
Mange interesserede i frivilligt arbejde
Han peger på, at der allerede mange steder i samfundet er frivilligt arbejde, som udføres uden problemer.

- Vi har jo alle sammen været frivillige et eller andet sted: I skolen, sportsklubben, kirken, beboerforeningen, miljøorganisationen eller andre steder, hvor vi kommer. Tænk på Grevinde Dannerstiftelsen, der ganske enkelt ikke kunne drives uden de mange frivillige kræfter.

Frivillighedscentralen har allerede projekter på plejehjem, hvor det fungerer uden nævneværdige problemer. Hvorfor skulle det ikke også kunne det på en hospitalsafdeling, spørger Flemming Larsen, der oplyser, at centralen hvert år har 8.000 henvendelser fra mennesker, der gerne stiller sig til rådighed for frivilligt arbejde.

- De frivillige har ressourcer, engagement og lyst til at hjælpe. Det synes jeg, man skulle tage positivt imod, slutter Flemming Larsen.
 
Han fik i øvrigt under interviewet brev om, at Sundhedsministeriet har bevilget 500.000 kr. til forsøgsprojekter, hvis han altså kan skaffe én mio. kr. mere fra andre.