$name

September 2003


Lederen
- Dagene, hvor dit fagblad dumper ind gennem brevsprækken, kan være talte.

Sparekniven stikkes i Københavns sygehuse
Sygehusvæsenerne i Københavns Amt og H:S hvæsser sparekniven. I Amtets planlægger Amtsrådet bland andet at nedlægge føde- og børneafdelingen på KAS Gentofte.
H:S har allerede spareforslag for 166 mio. kr. Personalet forsøger at hindre planerne.

Frivillige er til støtte og hjælp for patienten
Frivillige skal aflaste de pårørende og være en hjælp for patienterne. Ideen med at have frivillige på hospitalsafdelingerne er absolut ikke at træde personalet over tæerne, forsikrer projektleder i Frivillighedscentralen, Flemming Larsen.

Den engelske model
Forslag om frivillige på hospitalerne bygger på "den engelske model". I England har man kendt til frivillige på hospitalerne i over 25 år, og Frivillighedscentralen har taget udgangspunkt i deres erfaringer.

Frivillige øger risiko for omsorgssvigt
Hvis en væsentlig del af omsorgen for patienterne bliver lagt i hænderne på frivillige, kan risikoen være, at hospitalspersonalet får ringere mulighed for at opfange de signaler, patienterne sender om deres almene tilstand, siger fællestillidsrepræsentant på Hvidovre Hospital, Elsebeth Bjørnkjær.

De arbejder gratis for et smil og en madkupon
Den frivillige bevægelse har årelang tradition i England. Men der er grund til at være på vagt, siger FOA´s engelske søsterorganisation. Under den nuværende regering fingerer samarbejdet med de frivillige gnidningsløst, men under Magareth Thatchers privatisering, blev de frivillige brugt på bekostning af det professionelle personale.

Frivillige er ikke en trussel men en ekstra ressource
Vi kan også komme derhen, hvor vi må se på, om frivillige kan hjælpe i visse tilfælde. Netop det med at nøde ældre til at spise er en god opgave."
Det er den umiddelbare reaktion fra sundhedsborgmester i Københavns Kommune, Inger Marie Bruun-Vierø (R), da Ekstra Bladet den 7. august foreholder hende, at pårørende til indlagte nu selv er begyndt at medbringe sundhedspersonale.

Gratis at ansætte i det offentlige
Man kan blot ansætte på sundheds- og plejeområdet, hvis man vil have bedre omsorg. Der er ingen økonomiske begrundelser for at foretrække frivillig ulønnet arbejdskraft, siger en økonom til infoa.

Her er din fagforening - Uddannelse er godt
Hen om hjørnet, over gården op ad trappen til 1.sal finder vi uddannelsessekretariatet. Hjernetrusten bag uddannelsesvirksomhed for tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og almene kurser, holder til her.

Det bliver sjovt
Store Praktikdag i fagforeningen bliver en dag med fest og faglighed. Det garanterer eleverne bag initiativet.
Vi håber, at vi motiverer både de elever, der skal i praktik, og de der er i praktik til at komme, siger fire elever fra fagforeningen nystiftet elevforening.