$name

Plads til alle

 

Værestedet i Aktivitetsteamet i Herlev modtog i oktober Social- og sundhedsafdelingen i Storkøbenhavns førstepris som et godt praktiksted.
De, der kender stedet bedst, brugerne, er stolte men ikke overraskede:
"Her er jo plads til alle - også nye elever," som en af dem udtrykker det.

  
Tekst: Marianne Schjøtt Rohweder
 
Brugerne af værestedet i Aktivitetstemaet i Herlev er ikke i tvivl om, hvorfor det netop er  deres hverdag, der blev hædret med FOA Social- og Sundhedsafdelingen i Storkøbenhavns pris, som bedste praktiksted.

- Vi tager godt imod eleverne, inddrager dem i vores fællesskab og behandler dem ligeværdigt,  siger Holger, der er kommet på værestedet i 8-9 år.

Ånden i de små, men lyse og indbydende  lokaler bag Herlev Bygade ånder af nærvær og rummelighed. Her kan mennesker med psykiske problemer finde ligesindede og accept i et samvær, som indimellem kan være svært at etablere i det omgivende samfund.

Adgangsbilletten er oftest en mundtlig henvisning, men man kan også selv møde op, hvis man har brug for hjælp og støtte.

- Brugerne af værestedet er alle visiteret hertil, men vi ser ikke på diagnoserne, siger daglig leder Susanne Hestbech.

- En henvendelse kan lige så godt være personlig eller komme fra en bekymret nabo eller en varmemester i en opgang, hvor der bor et skrøbeligt menneske, der har isoleret sig. Vi er til for alle, der på grund af et psykisk problem, har brug for os.
 
En bred vifte af tilbud 
Aktivitetsteamet i Herlev favner en masse forskellige tilbud til mennesker med psykiske problemer.
Udover værestedet, der har ca. 40 brugere, består viften også af et opsøgende team, et bostøttetilbud, et opgangsfællesskab, en idrætsforening og Cafe Harlekin, der både er et beskæftigelsestilbud med jobtræning og skånejobs til psykisk syge og en forretningsmæssig  succeshistorie.

Maden og den gode service er efterhånden ved at være kendt blandt borgerne i kommunen, og det er også Cafe Harlekin, der hver dag leverer maden til det fælles middagsbord i værestedet.
- Vi spiser sammen hver dag, og om fredagen er det lidt ekstra festligt, som en markering af, at ugen er slut, siger Susanne Hestbech.

-  Det giver også en anledning til lige at høre til, hvordan brugerne skal tilbringe weekenden, og for brugerne til at lave indbyrdes aftaler.
 
Veltilrettelagt praktikforløb 
Som elev i værestedet indgår man i et team med de øvrige ansatte, der foruden Susanne Hestbech udgøres af en husholdningslærer, en ergoterapeut og en plejer.

Og selv om det formelt er Susanne, der har ansvaret for praktikvejledningen, deltager de øvrige medarbejdere i vejledningsforløbet.

Forud for en ansættelse modtager eleven altid et introduktionsbrev med en opfordring til at besøge stedet, inden praktikstart, og en samtale om forventningerne til forløbet følges op med midtvejs- og slutevaluering.

Nina Andreasen, der er uddannet sygehjælper fra 1982 og netop nu er i gang med en opskolingsuddannelse, er begejstret for sin praktik.

- Det er meget spændende at få sat handling på teorien, siger hun.
- Og i modsætning til mange af mine kolleger på skolebænken, oplever jeg et veltilrettelagt praktikforløb og et klima, hvor jeg føler mig meget velkommen både blandt kollegerne og brugerne.
 
Elever - en vigtig ressource
Det daglige udgangspunkt for eleven er værestedet og dets brugere. Men praktikforløbet er tilrettelagt, så eleven får mulighed for at snuse til alle de tilbud, der er til psykisk syge i Herlev Kommune.

Man har haft elever i Aktivitetsteamet siden 1997. Det er et bevidst valg og udtryk for et ønske om hele tiden, at forbedre tilbuddet til brugerne.

- Vi ser eleverne som en vigtig ressource, ikke som en belastning, siger leder af socialpsykiatrien i Herlev, Gunner Uglebjerg.

- Eleverne har også en vigtig funktion som ambassadører både i forhold til uddannelsessteder og omverdenen i øvrigt. Der eksisterer mange myter om psykiatrien, dem er vores elever med til at nedbryde, når de kan fortælle hverdagshistorierne videre.
 
Plads til alle 
Værestedet har åbent alle hverdag undtagen onsdag. Bortset fra en række faste programpunkter, som to månedlige udflugter, to årlige rejser, tilbud om deltagelse i idræt eller kurser i f.eks edb og billedværksted, er indholdet helt afhængigt af brugernes ønsker og behov.
 
Der afholdes fællesmøder hver mandag, hvor brugerne kan øve indflydelse på indholdet i tilbuddene. Men som bruger behøver man ikke lave metalsløjd, tage på udflugt eller deltage i kurser. Det er lige så accepteret at læne sig tilbage i det sociale samvær, hvor der er plads til alle.

- Her betragtes man som et helt menneske, og  accepteres som den, man er, uanset hvordan man har det, siger Gerd, som er helt ny bruger af værestedet.
- Man er blandt ligesindede, som ofte bedre end familie og venner, kan sætte sig ind i, hvordan det er at være psykisk syg.
 
Selvskabte netværk 
Mange af brugerne er kommet i værestedet i en årrække, og har fået skabt et netværk, der rækker ud over åbne- og lukketider. De er også opsøgende og omsorgsfulde overfor dem, der ikke magter at komme ud af deres eget hjem.

- Mange spørger, hvorfor vi ikke har åbent i weekenden, siger Susanne Hestbech.
- Men netop fordi, vores tilbud begrænser sig til dagtimerne i hverdagen, er der groet et socialt netværk frem, hvor brugerne selv har skabt vigtige relationer. Og det er jo den bedste løsning på et ensomhedsproblem.