$name

Fagblade i fare 

 
Fagbladene har mistet deres portostøtte med virkning fra 1. marts 2004. Samtidig hæver Post Danmark priserne gevaldigt, på trods af politiske løfter om det modsatte
 
Af : Merete Astrup
 
Færre udgivelser, færre sider, færre illustrationer og færre arbejdspladser. Sådan vil det gå til næste år for mange fagblade og trykkerier. I skrivende stund aner redaktørerne på Danmarks fagblade intet om, hvor store udgifterne bliver i 2004.

Bortfald af portostøtten er et forlig mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og er en del af Finansloven, som bliver endeligt vedtaget i slutningen af december. Dansk Folkeparti er allerede rendt fra sit løfte om at sikre, at Post Danmark ikke hævede taksterne mere end, hvad der svarer til den manglende portostøtte. Det vil sige ca. 1,20 kroner pr. blad.

Nu har Post Danmark hævet priserne med næsten dobbelt så mange millioner kroner, som statstilskuddet udgjorde. For infoa, der i øjeblikket betaler knap to kroner for at få hvert blad bragt ud, vil det stige til 4,60 kroner pr. blad.

Det er mange penge der skal skaffes, og bestyrelsen i fagforeningen tager i januar stilling til hvad der skal ske i budget 2004.

Trods ihærdigt arbejde fra fagbladenes egen organisation Dansk Fagpresse og medieforskere, lykkedes det altså ikke at forhindre det alvorlige indgreb i den ytringsfrihed, som fagbladene er et udtryk for.

Den forsvinder nu, hvilket er i strid med regeringen mediepolitik, der ellers lægger vægt på mangfoldighed og alsidighed.
 
I INFOA har vi tidligere på lederplads sagt, at fjernelse af portostøtten er et ideologisk felttog fra regeringens side mod fagbevægelsen, ytringsfriheden og demokratiet.

Et synspunkt vi deler med medieforskere og dagbladsredaktører. Det gentager vi gerne her i denne artikel.

Fagbladet er det medie, som holdningsmæssigt adskiller sig fra de eksisterende dagblade, som skaber mangfoldigheden, og som er en vigtig del af demokratiet og debatten i det offentlige rum.
Fjernelsen at portostøtte betyder også tab af flere hundrede arbejdspladser.
Ikke kun journalister og fotografer rammes. Også trykkeriernes grafikere, trykkere og HK ansatte vil blive fyret.

Sidst men ikke mindst er fagbladene det medie, der er medlemmernes livline til deres fagforening. Men den er i fare for at blive klippet over.