$name

Det var det
FOA`s kongres er overstået, og forbundet har fået en ny formand. Han hedder som bekendt ikke Palle Nielsen. Han er formand FOA, Social- og Sundhedsafdelingen, og det ligger der mange udfordringer i.

Af Merete Astrup

Vel er han da skuffet.
Han mente det jo alvorligt, da han stillede op til formandsposten i Forbundet for Offentlig Ansatte. Han havde noget at bidrage med.
- Det har jeg stadig, siger Palle Nielsen.
Nu fortsætter han sit arbejde fra formandsstolen i FOA, Social- og Sundhedsafdelingen.
Efter tre dages afslapning i fritidshuset i Sverige, er Palle Nielsen igen i arbejdstøjet.
Fattet sidder han i solen, i en pause i bestyrelsesmødet, hvor man netop diskuterer fremtid.
Han lægger ikke skjul på, at han var skuffet. Han havde måske fornemmet, at han ikke endte i formandsstolen.
- Men de tilbagemeldinger, jeg havde fået under vores valgturne, står slet ikke mål med den måde, jeg røg ud på. Men tilbagemeldingerne tager jeg personligt som en anerkendelse af det, jeg står for. Og de tilbagemeldinger jeg fik de følgende dage, er ikke bare omsorg. Så jeg falder med ære.
Det var det, og jeg stiller ikke op til andre poster i forbundet.

Et filter
Tro nu ikke, at Palle Nielsen er udbrændt, for han mener, at valgkampen har vist at hans ideer er intakte.
- Og de takter som FOA`s nye formand, Dennis Kristensen har slået an, ligger tæt op af mine egne og vores fagforening. Så nu gælder det om at bakke op lokalt, siger Palle Nielsen bestemt.
Han mener ikke, at kongressen blev en milepæl i hans faglige liv, men indrømmer gerne, at han brugte noget tid på at stoppe op og tænke.
- Personligt vil jeg måske prioriterer mit arbejde anderledes. Give mig tid til at få input. Og jeg vil forsøge at styrke mine svage sider, dem har jeg lært noget om i den forløbne tid.
Og så det obligatoriske spørgsmål - hvad nu?
- Nu bliver alle kræfter lagt i fagforeningen. Udfordringerne ligger der jo stadig, og de ligger i høj grad lokalt, hvilket jeg også har været talsmand for som formandskandidat. Vi har lokalt en stor opgave, for det er os, der er tættest på medlemmerne. Vi kan godt finde nye veje for fagbevægelsen, men det er vigtigt, at forandringerne kommer nedefra, og lokalt kan vi være filtret, så vi undgår at toppen bevæger sig for langt væk fra medlemmerne.

I øjenhøjde
Som sagt er Palle Nielsen i arbejdstøjet, og den første store opgave bliver arbejdet med den nye overenskomst. Efter Palles Nielsens mening, skal der gøres en ekstraordinær indsats.
- Vi skal møde medlemmerne i øjenhøjde. Vi har erfaringerne fra overenskomsten i 1998, da vi tog ud på arbejdspladserne og forklarede og diskuterede Ny Løn. Det mener jeg , at vi skal prioritere meget højt igen, for der er megen frustration og utilfredshed med denne overenskomst.
Det har også været mange mærkværdigheder, som kræver en tæt dialog med medlemmerne og fællestillidsrepræsentanterne.
Derudover handler det om, at vi skal vide, hvad medlemmerne kræver, og de skal vide, at vi kræver noget af dem, når vi skal handle på deres vegne. Lad mig sige det sådan, at individet ikke skal sættes i centrum, men der skal være plads til individet. Vi skal være garanten for, at den individuelle løsning findes indenfor fællesskabet, siger Palle Nielsen.

Politisk nødvendighed
En anden stor opgave bliver, fagforeningens generalforsamling til efteråret. Palle Nielsen fortæller, at politisk ledelse i fagforeningen allerede er i gang med at finde måder, så generalforsamlingen bliver mere levende og en begivenhed, man ikke kan være foruden.
- Det skal ikke kun være maden, der trækker, som Palle Nielsen siger.
Og med det mener han ikke, at maden vil blive af en ringere kvalitet.
- Vi arbejder lidt med formen. Måske skal vi væk fra de lange beretninger.
Men et stort tema bliver uden tvivl overenskomsten. Der vil på det tidspunkt stadig ligge frustrationer. Generalforsamlingen skal også være det sted, hvor man giver udtryk for dem.
Men jeg har også den vision, at generalforsamlingen gerne må blive det sted, hvor vi udtrykker os politisk.
Derfor mener Palle Nielsen, at generalforsamlingen og fagforeningen skal blande sig og have holdninger i velfærdsdebatten.
- Regeringen lægger jo mange forslag frem, som direkte berører vores arbejdspladser. Nu få vi se, hvad der kommer ud af de forhandlinger amter og kommuner skal have med regeringen om de økonomiske rammer. Jeg synes godt, at vi må være politiske på de områder, der vedrører os, for nu bare at nævne regeringens tanker om frit valg. Måske kommer vi på kollisionskurs med nogle medlemmer. Men jeg synes, at det er vigtigt at være politiske der, hvor vi skal være det. Indtil nu har vi levet i en stille verden, men med det regeringen lægger op til, skal vi turde tage politiske beslutninger, siger Palle Nielsen.

Han understreger, at det ikke handler om at gå ind og røre ved den enkeltes politiske tilhørsforhold.
- Men grundlæggende er det fagbevægelsens opgave, at have en politisk holdning til udviklingen. Og alt efter regeringens hastighed med forslagene indenfor vores område, kan det meget vel tænkes, at vi får et indsatsområde her. For det kommer til at gøre ondt, spørgsmålet er bare hvor ondt, siger Palle Nielsen.

På spørgsmålet om medlemmerne nu kommer til at se mere til Palle Nielsen, lyder svaret:
- Jeg synes ikke, at jeg har været mindre væk fra medlemmerne, fordi jeg har været formandskandidat, bortset lige fra de sidste par måneder. Men det skal ingen hemmelighed være, at det har fyldt meget mentalt hos mig. Men jeg har fået en viden, og jeg bruger erfaringen som en styrke, for mit videre arbejde, slutter Palle Nielsen.

Noget af det Palle Nielsen har tænkt over, er at det er vigtigt at tage tiden til at få input og tilegne sig ny viden. Man bliver aldrig for gammel til at lære.
Vi snakker meget om det, men det daglige arbejde tager for meget, vi skal jo nå det hele. Men spørgsmålet er om kvaliteten bliver bedre af det, siger han.