$name

Timeout for BST udbygning


Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) besluttede den 18. december 2001, at stoppe den planlagte udbygning af Bedriftssundhedstjenesten (BST).
Planerne for udbygningen har ligget klar længe, og fra 1. januar 2002 skulle blandt andet dele af social-  og sundhedsområdet være tilsluttet BST.

Af Merete Astrup

Beskæftigelsesministeren mener, at der er behov for at nytænke i arbejdsmiljøpolitikken.
Og det skal ske i dialog med, arbejdsmarkedets parter, mener han.

Men dette her er ikke dialog. Det er diktat, siger Lisa Dahl, forbundssekretær i FOA.
Både de kommunale- og de amtskommunale arbejdsgivere har støttet udbygningen af BST på de områder, der skulle tilsluttes 1. januar 2002. Der har netop været en god og konstruktiv dialog mellem parterne. Der er ofret betydelige ressourcer på sagen, og nu fejes alle anstrengelserne til side.

FOA undrer sig også stærkt over Beskæftigelsesministeriets fremfærd i sagen, fremgår det på FOAs hjemmeside.

Den 13. december modtog forbundet et udkast til høring om ændring af bekendtgørelsen for BST. Svaret skulle afleveres næste dag klokken 12.
 
Men i udkastet var de områder, der skulle tilsluttes 1. januar, friholdt for ministerdiktatet om stop. Den 18. december fejer beskæftigelsesministeren ikke bare høringssvarene, men også sit eget udkast til bekendtgørelse til side og dikterer totalt stop.

Det er uacceptabelt. Der er alene tale om en ideologisk beslutning. Der vil også ske en væsentlig forringelse af den eksisterende BST, fordi den tid, der stilles til rådighed for virksomhederne, nedsættes fra 1,3 time til 0,6 time pr. ansat, siger Lisa Dahl. 

De brancher som allerede har pligt til at være tilsluttet BST, fortsætter med at være omfattet. De bliver underlagt de nye regler, som blev indført i efteråret 2001.

Ca. ½ million mennesker skulle 1. januar være tilsluttet BST, indenfor transport- børnepasnings-  og dele af social- og sundhedsområdet. Det bliver nu frivilligt, om de vil være omfattet af BST- ordningen.