$name

Vi forventer penge og respekt


Af Merete Astrup

Overenskomstforhandlingerne er i gang. Parterne, de kommunale- og amtslige arbejdsgivere og KTO, er måske endda tæt på et forlig, når du sidder med dette blad i hånden. Den 11. januar indgik KTO og arbejdsgiverne et delforlig, og den 25. januar var afsat til de næste forhandlinger.
 
Resultatet kan du læse yderligere om på FOA`s hjemmeside  www.foa.dk
Inden da tog infoa temperaturen hos en sygehjælper og fem social- og sundhedsassistenter, på  Københavns Amts sygehus i Herlev (KAS Herlev).
 
De vil have anerkendelse og respekt for deres arbejde, og det skal et generelt lønløft være med til at give. Men de vil også have mere på særlige tillæg, og der skal være flere penge til den individuelle lønudvikling.

Ifølge de seks må der være penge at hente på vikarkontoen. Vikarforbruget er alt for stort, mener de. Personalemangel fylder meget i deres bevidsthed og i deres dagligdag.

Barselsorlov og omsorgsdage fylder til gengæld ikke så meget, mens feriefridage står højt.

Inga Kristoffersen, sygehjælper på afd. E 106:
- Vi har mange afløsere fra de private vikarbureauer, fordi vi mangler personale. Måske ville flere vikarer søge faste jobs, hvis lønnen blev bedre, for der er stor forskel på den løn man får, når man kommer fra et privat bureau, og den løn, vi får. Der ud over mener jeg, at der skal gives noget mere på søn- og helligdages betaling.

Barselsorlov og omsorgsdage er ikke så højt på min prioriteringsliste, men feriefridage vil jeg gerne have flere af.

Mona Balle, social- og sundhedsassistent på afd. E 108:
- Jeg er ganske nyudklækket, og jeg synes, vi har vanskelige vilkår. Mit ønske er, at der bliver gjort noget, så vores fag og arbejdsplads bliver attraktiv, så vi kan være stolte af vores arbejde.

Det gør en lønstigning i sig selv ikke, men jeg tror, at en bedre løn vil få flere til at søge de faste stillinger og få flere til at søge ind på vores område.

Det er et problem med de mange vikarer på afdelingen, og når der er så stor forskel på lønnen, så vælger en del kolleger vikarbureauerne.

Feriefridage håber jeg også, at vi får nogle flere af. Barselsorlov har jeg ikke tænkt så meget over.

Marianne Olsen, social- og sundhedsassistent på afd. E 106:
- Jeg mener, at en lønstigning til os er på sin plads, og så ser jeg gerne, at den også betyder, at vi får gang i de individuelle lønstigninger. Altså at man går ind og vurderer den enkelte medarbejders funktioner og indsats, for det har vi set for lidt til indtil nu.

Vi får bare at vide, at der ikke er penge nok. Jeg føler mig snydt, efter at den automatiske lønstigning er blevet afløst af lønforhandlinger en gang om året, som det hed sig. Jeg mener, at social- og sundhedsassistenterne får for lidt for det ansvar, den kompetence og de opgaver, vi overtager fra sygeplejerskerne.

Vi skal op på det, der ligner den sjette ferieuge, som de har fået på det private arbejdsmarked.
Barselsorloven har jeg ikke tænkt på, men personligt har jeg ikke lyst til at gå hjemme et år, som politikerne taler om.

Jeanett Ipsen, social- og sundhedsassistent på afd. E 108:
- Overenskomstforhandlingerne skal give os noget, så flere får lyst til at blive fastansatte. Vi bruger alt for mange penge til vikarer, og så irriterer det mig, at en vikar får næsten det dobbelte i timen, selv om en vikar ikke en gang har det samme ansvar, som vi har.

Vi skal have flere penge til lønninger, og de skal også udmøntes i, at vi får løn for de kvalifikationer, erfaringer og anciennitet, vi har med andre steder fra.  Indtil videre har vi 
blot fået at vide, at det er der ikke penge til.

Personligt kom jeg med to års erfaringer og kvalifikationer, som jeg ikke fik noget for. 
Der ud over tror jeg, at voksen elevløn vil få nogle til at søge ind på vores område.

Helle Sommer Wahl, Social- og sundhedsassistent på afd. R 117:
- Jeg synes, vagttillæg på nat- og aften er latterlige små. Vi har som fastansatte indlagt aften- og nattevagter i vagtskemaerne, og det skal vi have noget mere for.

Jeg mener også, at arbejdsgiverne slipper alt for billigt, når de inddrager vores fridage. Det burde koste.
 
Jeg er ikke så utilfreds med grundlønnen, hvis vi får mere på tillæggene og mere for de opgaver og den kompetence, vi efterhånden har fået som social- og sundhedsassistenter. Feriefridage ser jeg også gerne bliver udvidet, men også bedre muligheder for at flytte og gemme ferie. 

 Birthe Rittmeyer, social- og sundhedsassistent på afdeling R 117:
- Mere i løn for at højne faget og gøre det attraktivt. Jeg vil gerne have mere i løn, og de særlige vagt tillæg skal være højere. De er for små i forhold til det arbejde, vi har i de vagter. I takt med at vores kompetencer og opgaver udvides, skal lønnen følge med.

Det sker ikke, for vi får at vide, at der ikke er flere penge. Så på en eller anden måde skal der sikres flere penge.

Jeg er meget glad for feriefridagene, fordi jeg selv kan bestemme, hvornår jeg vil bruge dem. Jeg håber at få de tre mere. Det er bedre end den sjette ferieuge. Men en timeløn er altså noget højere end man får som fastansat, og det tæller for nogle kolleger. Det er i hvert fald en begrundelse vi hører fra vores vikarer.