Seniorklub

Gå ikke glip af hyggeligt og begivenhedsrigt samvær med tidligere og nuværende pædagogmedhjælpere.

PMF afdeling 1´s seniorklubs mål er at få samlet så mange som muligt af tidligere og nuværende pædagogmedhjælpere, der er i arbejde, er efterlønnere eller pensionister til at komme og deltage i vores aktiviteter. Det eneste krav er, at du er plus 50 år.
 
Vi har et udvalg bestående af 3 personer: En formand - en næstformand + "en praktisk gris". De er på valg hvert år i november måned. På nuværende tidspunkt er Annelise Olsen formand - Leila Møller næstformand - Jytte Henry "praktisk gris".
 
Vi har aften/eftermiddagsmøder den sidste torsdag i måneden med orientering fra Annelise + hygge og socialt samvær, som vægtes højt. Vi har det rigtig godt sammen og glæder os altid, når andre kommer til og der går ikke mange minutter førend det nye medlem, er faldet til og snakken lystigt går.
Klubben har ikke deres egne vedtægter eller love, men arbejder efter PMF afd. 1´s regler.
 
Vi har været på mange begivenhedsrige halv- eller heldagsture og har endvidere arrangeret temamøder med stor tilslutning.
 
Vi holder til i PMF afd1, Sct. Jacobsvej 10, 2750 Ballerup.
 
Klubben får tilskud fra PMF afd.1.
Vi betaler ikke kontingent til klubben, da du via dit faglige kontingent til PMF afd.1, automatisk kan være en del af seniorklubben.
Alt udover tilskuddet betales af egen lomme, men vi laver altid arrangementer/ture, der ikke er dyre eller som er gratis.
 
Vi kan love dig, at når du først har mødt os, giver du aldrig slip på os, så kontakt PMF afd.1 på telefon 46 97 31 06 og tal med Lene om, hvornår vi skal mødes næste gang. Lene kan endvidere give dig telefonnummeret til Seniorformanden, hvis du vil høre noget mere om vores klub og hvad vi har at byde på i år.

Venlig hilsen
Seniorklubben