I fagforeningen træffer du

De faglige sekretærer:

     
    Direkte telefon 
     
Dorit Dühring
Formand 
  46 97 31 10
     
Lene H. Schmidt Rønnow
Næstformand
  46 97 31 06
     
Tony Trondhjem Sørensen
Faglig sekretær
  46 97 31 12

 

 

 

 

 

 

 

Fællestillidsrepræsentanterne:

     
  Direkte telefon
     
Jonna Rønnest
Lyngby-Taarbæk kommune
  46 97 31 13 
     
Annette Andersen
Furesø kommune
  46 97 31 02
     
Liselotte Rønnebæk Larsen
Gentofte kommune (0-6 år)
  46 97 31 09
     
Bo Lindeberg
Gentofte kommune (GFO)
  46 97 31 05
     
Lone Bengtson
Herlev kommune
  46 97 31 07
     
Christian Vilstrup
Ballerup kommune
  46 97 31 03
     
Brian Møllepovl
Gladsaxe kommune
  46 97 31 08