Rådgivning ved offentlig forsørgelse

Vi hjælper dig med rådgivning, også ved offentlig forsørgelse.

Er du på eksempelvis førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp eller dagpenge fra a-kassen, kan du fortsat modtage råd og vejledning fra os. Opstår der uenig mellem dig og Jobcenteret/kommunen om din sag, er vi altid parat til at hjælpe dig.

Træffer Jobcenteret/kommunen eksempelvis en afgørelse du er uenig i, skal du rette henvendelse til os hurtigst muligt. Dette for at sikre, at der er god tid til at forberede din sag sammen med dig, da der oftest er en svarfrist på afgørelsen.