Generalforsamling i Social- og Sundhedssektoren

Sektorgeneralforsamling i Social- og Sundhedssektoren

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-89-00
Tid: til
Sted: FOA Vestsjælland, Japanvej 2, Slagelse
Målgruppe: Alle medlemmer af Social- og Sundhedssektoren.
Ledige pladser 69
Tilmeldingsfrist: 21. november 2023 17:00
Tilmelding for enkeltpersoner: Tilmelding til spisning

Stk. 5. Tidsfrister for sektor generalforsamling

Dato for ordinær sektorgeneralforsamling varsles med 3 måneders frist. Varslingen sker via nyhedsbrev til samtlige medlemmer af sektoren, samt ved kopi til afdelingens formandskab.

I varslingen oplyses der om 6-kalenderugers fristen for opstilling af kandidater til lønnede poster og indsendelse af forslag. I varslingen oplyses det også om valgte, der bestrider posterne i dag, stiller op til genvalg.

Tid, sted, dagsorden og indsendte forslag offentliggøres med 4 kalenderugers varsel på afdelingens hjemmeside.

Forslag kan efterfølgende stilles af sektorbestyrelsen.

 

 

 

Berigtigelse for varsling af sektor generalforsamling 

  • 09.03.23 - indsat på hjemmesiden