Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Købs- og leveringsbetingelser for aktiviteter hos FOA Vestsjælland.

1. Omfang
Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle køb under aktiviteter hos FOA Vestsjælland www.foa.dk/vestsjaelland. I de fleste tilfælde vil FOA Vestsjælland både være hovedarrangør og betalingsformidler på samme tid. 

2. Hvem kan handle?

Både medlemmer, ikke-medlemmer, kommuner, arbejdsgivere og andre kan købe varer eller billetter på FOA Vestsjællands hjemmeside. Dog kan der være begrænsninger for de enkelte aktiviteter. Der kan være forskellige priser til samme arrangement afhængig af et eventuelt medlemskab i FOA. 

3. Priser for aktiviteter

Prisen for en aktivitet er angivet ud for varen. Prisen er inklusiv moms. Det er varens pris på købstidspunktet, som du skal betale. Købstidspunktet anses i henhold til handelsbetingelserne for at være det tidspunkt, hvor kunden har godkendt sin betaling, herunder betalingsmåde. 

4. Betaling, bekræftelse og kvittering

I FOA Vestsjælland kan følgende betalingsformer benyttes:

   Dankort
   Visa/Dankort
   Visakort 
   Mastercard

Ved anvendelse af kreditkort sker betalingstransaktionen via en sikret, krypteret SSL-forbindelse (Secure Socket Layer).
Betalingsbeløbet trækkes på betalings-/kreditkortet, når du har afsluttet handlen og din tilmelding og betaling er bekræftet. Når du betaler med et betalingskort, er du sikret mod misbrug uden selvrisiko, idet betalingen sker via SSL.
Du kan som kunde i tilfælde af misbrug forlange, at kortudstederen (gælder betalingskort, der er udstedt i Danmark)/betalingsformidleren tilbagefører en betaling til din betalingskortkonto. Angående hæftelses- og ansvarsregler i øvrigt henvises til blandt andet Lov om betalingstjenester.

5. Bekræftelse/kvittering

Efter at du har betalt for dit køb, modtager du en bekræftelse/kvittering pr. e-mail eventuelt med vedhæftede PDF-filer. Bekræftelsen gælder som dit bevis for at du har købt en vare/tjeneste. Eventuelle PDF-dokumenter kan anvendes i forbindelse med deltagelse i den pågældende aktivitet.

6. Fortrydelse

Når beløbet for købet er trukket på din konto, vil det dog være fakturaen, der ligger i FOA Vestsjællands regnskabssystem, der er gældende ved eventuel fortrydelse. Hvis du ønsker en endelig faktura, skal du bede afdelingen om at udskrive en til dig.

I henhold til lovgivningen er arrangementer og kulturelle aktiviteter ikke omfattet af den almindelige fortrydelsesret. Du har således ikke krav på at få pengene tilbage med mindre en aktivitet aflyses. I forbindelse med FOA Vestsjællands medlemskurser er der dog normalt mulighed for at fortryde med ret til tilbagebetaling frem til 14 dage før kursusstart.

7. Personlige oplysninger

Personoplysningerne registreres hos FOA Vestsjælland og opbevares i 5 år iht. krav fra bogføringsloven, hvorefter oplysningerne slettes.

Som registreret hos FOA Vestsjælland, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen af dit køb. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Se også på www.retsinformation.dk og henvendelse i forbindelser hermed rettes til FOA Vestsjælland via e-mail vestsjaelland@foa.dk

8. Ansvarsfraskrivelse

FOA Vestsjælland fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i illustrationer/fotos, systemfejl, udsolgte eller fuld bookede aktiviteter, leveringstider/forsinkelser, ændringer i valutakurser, kunders fejlbestillinger og force majeure. 

9. Oplysning om klagemuligheder 

En klage over en aktivitet eller tjenesteydelse købt på www.foa.dk/vestsjaelland kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via http://www.forbrug.dk 

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark. Klage indgives her: https://www.forbrugereuropa.dk/klag/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse vestsjaelland@foa.dk

10. Kontaktoplysninger/support

FOA Vestsjælland, Japanvej 2, 4200 Slagelse
Telefon: +45 4697 3860
vestsjaelland@foa.dk
CVR-nr.: 11738028 

11. Ikrafttræden 

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder fra 1. februar 2019.