Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9700-23-89-01
Tid: til
Sted: Filadelfia, Den store festsal,Kurvej 4, Dianalund
Målgruppe: Alle erhvervsaktive medlemmer af FOA Vestsjælland kan deltage i afdelingens generalforsamling med stemmeret.
Medlemmer med pensionistmedlemskab kan deltage i afdelingens generalforsamling med taleret, men uden stemmeret.
Ledige pladser 57
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

 

FOA Vestsjællands afdelingsbestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling afholdes: 

Torsdag d. 23. marts

Kl. 19.00 i  Festsalen på Filadelfia

Kurvej 4, 4293 Dianalund

Dagsorden:

Velkomst ved afdelingsformanden 

 1. Formalia
  • Valg af dirigent og referent
  • Berigtigelse af generalforsamlingen
  • Godkendelse af forretningsorden
  • Valg af stemmetællere og stemmeudvalgsformand

 2. Orientering om arbejdsprocessen om at samle afdelingen på et kontor.

  Herunder hidtidige overvejelser om at bygge nyt afdelingskontor fra grunden, køb af en bygning mhp. at foretage nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, overvejelserne om udbygning af kontoret i Holbæk, m.v.

   

 3. I forlængelse af orienteringen under pt. 2, indstilles følgende beslutningsforslag:
  1. Afdelingsbestyrelsen får mandat til at sælge afdelingskontoret beliggende Stenhusvej 35 i Holbæk, til bedst opnåelig pris.

  2. Afdelingsbestyrelsen får dispositionsret til istandsættelse og mindre ombygning af Slagelse huset på op til kr. 1.200.000, til bl.a. opsætning af solceller og øvrige mindre istandsættelser. Dette under forudsætning af at pt. 3 a. godkendes.

 4. Lovændring. Ændring af §9 stk. 2 og 3:
  Linjen: ”Indenfor budgettets rammer, at ansætte det fornødne personale til afdelingens drift”, flyttes fra Stk. 2. Koordinationsudvalgets opgaver, til Stk. 3. Formandskabet.

Afslutning v. afdelingsformanden.

 

Der er indskrivning fra kl. 18.15 og generalforsamlingen starter kl. 19.00
Der vil blive indlagt en kaffepause. Generalforsamlingen forventes afsluttet senest kl. 21

Der kræves ikke tilmelding, men meddel os af hensyn til bestilling af kaffe og kage, meget gerne om du kommer.

 

På vegne af afdelingsbestyrelsen

Nichlas Riise, afdelingsformand. 

Obs. Der afholdes orienterende medlemsmøde om generalforsamlingens dagsordenspunkter tirsdag d. 14. marts kl. 19.00  i afdelingens lokaler, Stenhusvej 35 i Holbæk.

 

Berigtigelse for varsling af ordinær afdelingsgeneralforsamling

 • 21.02.23 Indsat på hjemmesiden
 • 21.02.23 Dagsorden indsat på hjemmesiden
 • 01.03.23 Udsendt med nyhedsbrev

 

Tilmelding: HER