Medlemsmøde - orientering om den ekstraordinære generalforsamlings dagsordenspunkter

Medlemsøde - Orientering om dagsordenspunkter til den ekstraordinære generalforsamling

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-23-89-27
Tid: til
Sted: FOA Vestsjælland, Stenhusvej 35, Holbæk
Ledige pladser 76
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

Kom til orienterende medlemsmøde om den ekstraordinære generalforsamlingens dagsordenspunkter

Her vil man kunne få en uddybende forklaring til baggrunden for afdelingsbestyrelsens indstilling, og der vil være mulighed for at kunne stille spørgsmål og komme med undren, hvis der skulle være ting der ikke fremstår klare.

Afdelingsbestyrelsen opfordrer alle til at komme og stille spørgsmål:

 

Den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden er indsat herunder: 

Dagsorden 

Velkomst ved afdelingsformanden 

 1. Formalia
  • Valg af dirigent og referent
  • Berigtigelse af generalforsamlingen
  • Godkendelse af forretningsorden
  • Valg af stemmetællere og stemmeudvalgsformand

   

 2. Orientering om arbejdsprocessen om at samle afdelingen på et kontor.

  Herunder hidtidige overvejelser om at bygge nyt afdelingskontor fra grunden, køb af en bygning mhp. at foretage nødvendige bygningsmæssige tilpasninger, overvejelserne om udbygning af kontoret i Holbæk, m.v.

   

 3. I forlængelse af orienteringen under pt. 2, indstilles følgende beslutningsforslag:
  1. Afdelingsbestyrelsen får mandat til at sælge afdelingskontoret beliggende Stenhusvej 35 i Holbæk, til bedst opnåelig pris.

  2. Afdelingsbestyrelsen får dispositionsret til istandsættelse og mindre ombygning af Slagelse huset på op til kr. 1.200.000, til bl.a. opsætning af solceller og øvrige mindre istandsættelser. Dette under forudsætning af at pt. 3 a. godkendes.


 4. Lovændring. Ændring af §9 stk. 2 og 3:

Linjen: ”Indenfor budgettets rammer, at ansætte det fornødne personale til afdelingens drift”, flyttes fra Stk. 2. Koordinationsudvalgets opgaver, til Stk. 3. Formandskabet. 

Afslutning v. afdelingsformanden.

 

Tilmelding: HER