Informationsmøde Ringsted

Invitation til informationsmøder om salg af kontorer.

Info om arrangementet

Kursusnummer: 9999-22-89-34
Tid: til
Sted: FOA Vestsjælland, Østre Parkvej 2G, Ringsted
Målgruppe: Medlemmer af FOA Vestsjælland
Ledige pladser 75
Tilmeldingsfrist: Tilmeldingsfristen er udløbet

FOA Vestsjælland har for mange kvadratmeter, og de er for spredt på afdelingens nuværende 5 kontorer. Derfor stiller afdelingsbestyrelsen forslag om salg af kontorer. I første omgang kontorbygningerne i Kalundborg, Ringsted og Asnæs. Senere skal afdelingsbestyrelsen tage stilling til eventuelt salg af bygningerne i Slagelse og Holbæk for i stedet, at finde et nyt samlet kontor til fagforeningen.

Afdelingsbestyrelsen kan ikke selv beslutte at nedlægge lokale afdelingskontorer, da lovene foreskriver, at dette skal afgøres ved urafstemning blandt medlemmerne i den kommune, som kontoret ligger i. Derfor sendes spørgsmålet til urafstemning i forhold til de 3 nævnte kontorbygninger.

Der er flere grunde til forslaget om salg af kontorbygninger. Spørgsmålet er blevet aktuelt af, at FOAs Hovedbestyrelse er ved at beslutte, at a-kassen senest med udgangen af 2023 skal samles regionalt i egne bygninger og derfor ikke længere skal være i FOA Vestsjælland. Derfor mister FOA Vestsjælland huslejeindtægter m.v. fra A-kassen svarende til mellem 800 og 900.000kr om året.
I forvejen har vi for mange ledige kontorer i FOA Vestsjælland, så det er bestyrelsens vurdering, at fagforeningen skal reduceres pladsmæssigt.

Der er desuden både praktiske og arbejdsmiljømæssige fordele ved at bringe fagforeningens personale mere sammen, og ikke mindst er der økonomiske, driftsmæssige og rationelle begrundelser bag forslaget om at reducere antallet af kontorer og bygninger i FOA Vestsjælland.

Frem til beslutningen om en endelig placering kan personalet være på kontorerne i Slagelse og Holbæk, som også har møde- og uddannelsesfaciliteter.

Når fagforeningens personale samles i færre bygninger, kan der blive længere til fagforeningen for medlemmerne. Derfor arbejder afdelingsbestyrelsen med forskellige modeller på, hvordan fagforeningen fortsat kan være i lokalområderne eksempelvis med mobilkontorer, etablering af hjemmebesøg eller lignende.

Der afholdes informationsmøder om tankerne i forhold til afdelingens fremtidige kontorstruktur i forhold til de 3 afstemninger: 16.5 og 19.5 i Kalundborg, 2.6 i Ringsted og 23.5 i Asnæs – tilmelding nedenfor.

Alle medlemmer af FOA Vestsjælland er velkomne til informationsmøderne.

De som er stemmeberettigede, er medlemmer med arbejdsplads eller bopæl i en af de nævnte kommuner. Stemmeberettigede vil modtage afstemningsmaterialet i deres mailboks.

På vegne af bestyrelsen
Nichlas Riise
Afdelingsformand