Praktiske oplysninger

Opsigelse - kontakt afdelingen.
   

Overenskomsten

Tjenestedragt - befordringsgodtgørelse: eleverne er i praktikken omfattet af de samme regler, som de fastansatte på praktikstedet.

 

Weekend og aften/nat tjeneste

Social- og sundhedshjælperelever kan de første syv måneder ikke deltage i tjeneste: mere end gennemsnitlig hver 4. weekend og aften/nat mere end en fjerdedel af praktikperioden.

Social- og sundhedshjælperelever kan de sidste syv måneder ikke deltage i tjeneste: mere end gennemsnitlig hver 3. weekend og aften/nat mere end en tredjedel af praktikperioden.

Social- og sundhedsassistentelever kan de første 6 måneder ikke deltage i tjeneste: mere end gennemsnit hver 3. weekend og aften/nat mere end en tredjedel af praktikperioden.

Social- og sundhedsassistentelever kan de følgende måneder ikke deltage i tjeneste: mere end gennemsnit hver 2. weekend og aften/nat mere end en tredjedel af praktikperioden.

 

1. maj, grundlovsdag og nytårsaftensdag

Elever som arbejder på disse dage skal have fri klokken 12.

 

Helligdage

Elever skal, som andre fuldtidsansatte, have nedskrevet deres arbejdstid i mødeplansperioden med 7,4 timer for hver helligdag.

 

Tjenestens placering

Eleven skal være bekendt med den planlagte tjeneste placering mindst 4 uger forud.

 

A-kassen - dit sikkerhedsnet

Når du er medlem af FOA, kan du også være medlem af vores a-kasse.

Ved medlemskab af a-kassen er du sikret retten til personlig rådgivning/-vejledning i forbindelse med din ret til arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, børnepasningsorlov, voksenefteruddannelse mv., ligesom du ved medlemskab kan opnå rettigheder i forbindelse med arbejdsløshed, efterløn mv.