Overenskomst

Din overenskomst

FOA forhandler rammerne og indholdet af den overenskomst, du er omfattet af som elev. 

Overenskomst for social- og sundhedselever

Overenskomsten indeholder eksempelvis aftale om:

  • Løn og nyttige satser
  • Arbejdstid og afspadsering
  • Ferie og fridage m.m.
  • Barsel
  • Orlov og transport
  • Opsigelse (ophævelse af din uddannelsesaftale)
  • Overarbejde og pauser
  • Regler ved sygdom

Du kan altid henvende dig i afdelingen på tlf. 4697 3860, hvis du mangler svar på noget.

Når du er i praktik, vil du endvidere kunne få hjælp hos din tillidsrepræsentant.