Seniorklubbestyrelsen

Seniorklubbestyrelsen:

Formand:
Jytte Buhl Madsen: 26 92 24 46

Næstformand:
Bente Irene Sielemann: 21 74 44 26

Økonomiansvarlig:
Grete Ø. Jensen: 27 62 79 85

Bestyrelsesmedlemmer:
Inger-Marie Juhl Lorentsen : 30 74 16 79
Annegrete Nørgaard : 42 49 30 33
Berit Haugaard Nielsen: 20 27 63 74
Anne Marie Skov: 51 36 34 62

Suppleanter:
Anette Tastesen: 27 20 70 77
FOA trekanten: 46 97 36 10