Underholdning

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Brinken 7, 6000 Kolding
Målgruppe: Seniorklubben i Kolding

Torsdag den 26. oktober 2023 kl. 14,00

Underholdning ved Harmonika Banditterne

Tilmelding til Julefrokost den 7. november 2023 pris 250.-kr. til Annegrethe tlf. 42493033