Faggrupper i social- og sundhedssektoren i FOA Trekanten

SOSU-sektoren organiserer personale inden for følgende faggrupper

       
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Handicaphjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Hjemmehjælpsledere
 • Ledende beskæftigelsesvejledere
 • Ledende plejehjemsassistenter
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere/plejeassistenter
 • Portørarbejdsledere
 • Portører
 • Tilsynsførende assistenter
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedselever
 • Sygehjælpere
 • Værkstedsassistenter
 • Værkstedsassistentsledere
 • Til rådighed indenfor andre områder
 • Neurofysiologiassistenter

Sektorområderepræsentant

 • Vakant

Faggrupperepræsentanter   

  • Portører - Steen Claus Hansen
  • Suppleant - P.t. ingen
  • Plejere - P.t. ingen
  • Beskæftigelsesvejledere - P.t. ingen
  • Plejehjemsassistenter - P.t. ingen
  • Suppleant - P.t. ingen
  • Hjemmehjælpere - P.t. ingen
  • Sygehjælpere - P.t. ingen
  • Social- og sundhedsassistent - P.t. ingen
  • Suppleant - Dorde Andreasen
  • ​Neurofysiologiassistenter - ​Joan Fristed Christensen
  • Social- og sundhedshjælper - Michael Hansen
  • Suppleant - P.t. ingen
  • Tilsynsførende assistenter - P.t. ingen
  • Handicaphjælpere - P.t. ingen