Faggrupper i social- og sundhedssektoren i FOA Trekanten

SOSU-sektoren organiserer personale inden for følgende faggrupper

       
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Handicaphjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Hjemmehjælpsledere
 • Ledende beskæftigelsesvejledere
 • Ledende plejehjemsassistenter
 • Plejehjemsassistenter
 • Plejere/plejeassistenter
 • Portørarbejdsledere
 • Portører
 • Tilsynsførende assistenter
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedselever
 • Sygehjælpere
 • Værkstedsassistenter
 • Værkstedsassistentsledere
 • Til rådighed indenfor andre områder
 • Neurofysiologiassistenter
<