Sektorer

Sektorer i FOA Trekanten

FOA Trekanten er inddelt i fire sektor med hver deres fagområder.

Formålet med denne struktur er at styrke den fagpolitiske udvikling, den fælles faglige identitet og samarbejdet inden for sektorerne.

FOA er Danmarks tredjestørste fagforbund - med ca. 172.000 medlemmer fordelt på 34 afdelinger. Størstedelen er ansat i kommuner og regioner, men vi organiserer også privatansatte

Fælles for alle FOAs medlemmer er, at de leverer offentlig service bl.a. ved at:

  • passe børn
  • pleje patienter på hospitaler og plejehjem
  • slukke brande
  • yde hjælp og service til ældre og handicappede
  • køre busser
  • gøre rent og lave mad på sygehuse, skoler, kaserner
  • vedligeholde bygninger

Stillingsbetegnelser

Vælg din stillingsbetegnelse og se hvilken faggruppe og sektor, du tilhører: