Social- og sundhedsklubben - Lillebælt

Faggruppeklubben for Social- og sundhedsassistenter

Klubben for Social- og sundhedsassistenter med flere mødes og udveksler erfaringer på tværs. Det koster kr. 30,00 pr. måned at være medlem og for de penge tilbyder vi:

  • Temaaftener
  • Foredrag
  • Socialt samvær
  • Institutionsbesøg
  • Studierejser
  • Andre faglige aktiviteter

Vi ønsker at arbejde for mere oplysning om vores uddannelser og faglige kunnen.

Vi ønsker også at fremme sammenholdet mellem de i klubben repræsenterede faggrupper.

Vi er åbne for nye ideer og tiltag i klubben.