KVAS - Klubben vi arbejder sammen

KVAS er en klub med over 200 medlemmer og samtidig den største og eneste tværfaglige klub i FOA Trekanten.

Alle FOA medlemmer med tilknytning til ældreområdet i FOA Trekanten - Lillebælts geografiske område.

Indmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til FOA Trekanten. Det koster kr. 20,00 pr. måned og de opkræves af afdelingen sammen med dit kontingent.

Medlemmer som går på pension/efterløn, kan fortsætte medlemskabet, såfremt de er medlem af FOA Trekanten - Lillebælt.

Klubbens arrangementer bliver informeret på  FOA Trekantens hjemmeside og på Facebook KVAS, og der vil typisk være 3 - 4 arrangementer om året, både fagligt og kulturelt. Det kan være forskellige ture, foredrag, juletur m.m. Der vil være enkelte arrangementer med en lille egen betaling.