Faggrupper i pædagogisk sektor i FOA Trekanten

Pædagogisk sektor organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

 • Dagplejere
 • Dagplejeledere/-assistenter
 • Dagplejepædagoger
 • Omsorgsmedhjælpere
 • Private børnepassere
 • Pædagogiske assistenter (PAU)
 • Pædagogiske konsulenter
 • Dagplejeledere
 • Pædagogmedhjælpere
 • Stedfortrædere
 • Pladsanvisere