Generalforsamlingen Psykiatriklubben

Info om arrangementet

Tid:
Sted: På restaurant Asia, Østergade i Middelfart.

Målgruppe: Psykiatriklubben FOA Lillebælt Middelfart

Psykiatriklubben FOA Lillebælt Middelfart 

Afholder generalforsamling 

Tirsdag den. 23. Januar 2024  kl. 17.00

Asia Restaurant, Østergade,  Middelfart

  

Velkomst

Valg af dirigent

Dagsorden:

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

   

 2. Godkendelse af forretningsorden.

   

 3. Valg af stemmetæller.

   

 4. Bestyrelsens beretning ved formanden.

   

 5. Regnskab ved kasserer.

   

 6. Indkomne forslag.

   

 7. Fastsættelse af klub kontingent.

   

 8. Valg til bestyrelsen:

   

  Formand Karen Henriksen              ønsker genvalg

  Bestyrelsesmedlem Helle Løkkebø  ønsker genvalg

   

   Suppleant

   

   Revisor

   

 9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil der være spisning, Af hensyn til dette bedes du tilmelde dig senes den 9. januar  2024 til

Karen Henriksen tlf. 30867720 


Med venlig hilsen

Psykiatriklubbens bestyrelse