Generalforsamling Teknisk Serviceleder og Medarbejder under FOA Vejle

Info om arrangementet

Tid:
Sted: I mødelokalet på 2 sal. Ved Anlæget 18, 7100 Vejle
Målgruppe: Medlemmer i fagklubben

Indkaldelse til Generalforsamling

Teknisk Serviceleder og Medarbejder under FOA Vejle

Onsdag den 22. februar 2023 kl. 16.30.

I mødelokalet på 2 sal i FOA Vejle.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskab 2022.
  5. Indkomne forslag.
  6. På valg. Brian Sandholdt, Brian Hansen. Tommy Jensen udtræder af bestyrelsen.
  7. evt.

 

Tilmelding til generalforsamling pga. efterfølgende spisning senest

onsdag den 14. februar 2023, til:

Brian Hansen briha@vejle.dk

 

Indkomne forslag sendes til ovenstående senest den 14. februar 2023.

 

 

Hilsen Bestyrelsen.