Generalforsamling Teknisk Serviceleder og Medarbejder i Vejle

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Vejle Midtbyskole Strandgade 2e 7100 Vejle
Målgruppe: Medlemmer i fagklubben

Indkaldelse til Generalforsamling

Teknisk/Service Vejle

Onsdag den 21. februar 2024 kl. 16.30.

På Vejle Midtbyskole Strandgade 2e 7100 Vejle

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Godkendelse af dagsorden.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskab 2023.
  5. Indkomne forslag.
  6. På valg. Brian Bruhn, og Michael  Guldhammer.
  7. evt.

 

Tilmelding til generalforsamling pga. efterfølgende spisning senest

onsdag den 7. februar 2024, til:

Brian Hansen briha@vejle.dk

 

Indkomne forslag sendes til ovenstående senest den 7. februar 2024

Hilsen Bestyrelsen.