Generalforsamling SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERNES Fagklub

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Café Olga Sofiegården
Sofievej 2
7100 Vejle
Målgruppe: Medlemmer af Social- og sundhedshjælpernes Fagklub Vejle

Generalforsamling i Social- og Sundhedshjælpernes Fagklub

Onsdag den 24. januar 2024 kl. 17.00

På Café Olga- Sofiegården

Sofievej 2, 7100 Vejle.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Godkendelse af forretningsorden.
 2. Valg af dirigent- Simone
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmeudvalg.
 5. Bestyrelsens Beretning.
 6. Regnskab 2023
 7. Budget 2024
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg:
  1. Formand Lone Sivebæk Nielsen
  2. Næstformand Vibeke Hildebrandt valg
  3. Kasserer Irene Hofmann valg
  4. Sekretær/medlem Dorte Pedersen er afgående
  5. Bestyrelsesmedlem Connie Konge
  6. Bilagskontrollør Linda Kailuweit er afgående
  7. Billagskontrollør Wivi Skov
  8. Bilagskontrollørsupp. Marianne Nielsen er afgående
 10. evt.

 

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Næstformanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i spisningen efter Generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig senest 16. januar 2024 til Formanden på tlf.: 28 30 62 48

 

På bestyrelsens vegne

Formand Lone Sivebæk Nielsen