Generalforsamling SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERNES Fagklub

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Trekanten
Ved anlægget 18
7100 Vejle
Målgruppe: Medlemmer af Social- og sundhedshjælpernes Fagklub Vejle

Generalforsamling i Social- og Sundhedshjælpernes Fagklub

Onsdag den 25. januar 2023 kl. 17.00

på FOA i Vejle, Anlægget 18,  7100 Vejle


Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Godkendelse af forretningsorden.
 2. Valg af dirigent.
 3. Godkendelse af dagsorden.
 4. Valg af stemmeudvalg.
 5. Bestyrelsens Beretning.
 6. Regnskab 2021
 7. Budget 2022
 8. Indkomne forslag.
 9. Valg:
  1. Formand Lone Sivebæk Nielsen Ønsker ikke genvalg
  2. Næstformand Jeanette Witt Dreisler Ønsker ikke genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem Mangler
  4. Bestyrelsesmedlem Mangler
  5. Bilagskontrollørsupp. Marianne Nielsen Ønsker genvalg for 1 år
 10. Valg til Faggruppelandsmøde

 

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Ønsker du at deltage i spisningen efter Generalforsamlingen, er tilmelding nødvendig senest 18. januar 2023 til Formanden på tlf.: 28 30 62 48

 

På bestyrelsens vegne

Formand Lone Sivebæk Nielsen