Generalforsamling i KVAS

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Harndrup Forsamlingshus
Målgruppe: Medlemmer af KVAS

Generalforsamling i KVAS 

Den 5. marts kl. 18.00

Sted:  Harndrup forsamlingshus,  Rugårdsvej 73, 5463 Harndrup
kl. 18.00 og efterfølgende spisning.

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. valg af referent
  4. valg af stemmetæller
  5. godkendelse af forretningsorden
  6. formandens beretning
  7. fremlæggelse af regnskab
  8. valg:

Formand Merethe Johansen

Bestyrelsesmedlem: Vakant (Nickie Jensen, genopstiller)

Bestyrelsesmedlem Anja Reher (ønsker ikke genvalg)

Billagskontrollant Vibeke Bertelsen (ønsker ikke genvalg)
Billagskontrollant suppleant

        9. Indkomne forslag

       10.Forslag fra bestyrelsen 

       11.Eventuelt

  

Indkomne forsalg skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.  

Tilmelding til Ulla Larsen 24834116

fra den 2. januar 2024 til den 20 februar 2024