Generalforsamling i KVAS

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Røjle forsamlingshus
Røjle Bygade 87
Målgruppe: Medlemmer af KVAS

Generalforsamling i KVAS 

Den 6. marts kl. 18.00

Sted:  Røjle forsamlingshus, Røjle Bygade 87.  kl. 18.00 og efterfølgende spisning.

 1. Valg af dirigent
 2. godkendelse af dagsorden
 3. valg af referent
 4. valg af stemmetæller
 5. godkendelse af forretningsorden
 6. formandens beretning
 7. fremlæggelse af regnskab
 8. valg

   på valg er: 

              næstformand Anita Nielsen – modtager genvalg

              bestyrelsesmedlem Ulla Larsen –  modtager genvalg

             bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen–  modtager ikke genvalg

  bestyrelsesmedlem Majbritt Phililipsen – modtager genvalg

  bestyrelsesmedlem Pernille Merstrand – modtager genvalg 

 9. Indkomne forsalg
  • Forslag fra bestyrelsen 
 10. Eventuelt

  

Indkomne forsalg skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Kan sendes til:  fam.tougaard@hotmail.com

Tilmelding til Merethe på 2395 1586 senest d. 20. februar 2023