GENERALFORSAMLING - Fagklubben for SOSU-assistenter i Vejle

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Conrads café, Søndergade 14E, Vejle (den smidtske gård) 

Målgruppe: Fagklubben for SOSU-assistenter i Vejle

Generalforsamling i fagklubben for Social-og Sundhedsassistenter

Hermed indkaldes til generalforsamling i fagklubben for Social – og Sundhedsassistenter. 

 

Dato: Torsdag d. 2. marts 2022, kl. 17.00 

Sted: Conrads café, Søndergade 14E, 7100 Vejle 

 

Dagsorden ifølge klubbens vedtægter:  

  1. Godkendelse af forretningsorden
  1. Valg af dirigent
  1. Godkendelse af dagsorden
  1. Valg af stemmeudvalg
  1. Bestyrelsens beretning
  1. Regnskab 2022
  1. Budget 2023
  1. Indkomne forslag
  1. Valg:

A: Formand for to år Tine Gam Møller, modtager genvalg  

B: Bestyrelsesmedlem for to år Adrianna Christensen, modtager genvalg  

C: Bestyrelsesmedlem for to år Karin Petersen, modtager genvalg  

D: Bestyrelsessuppleant for et år – Gitte Andersen, modtager genvalg  

E: Bestyrelsessuppleant for et år – Hanne Winther, modtager genvalg

F: Bilagskontrollør for et år -Jytte Skov, modtager genvalg  

G: Billagskontrollør for et år – Helen Andersen, modtager genvalg

H: Billagskontollørsuppleant for et år – Lene Hylling, modtager genvalg

I: Eventuelt 

 

Alle forslag, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 kalenderdage før generalforsamlingen.  

 

Den skriftlige beretning, regnskab og forslag kan rekvireres via mail til trekanten@foa.dk eller afhentes i receptionen i FOA Kolding.   

 

Efter generalforsamlingen er klubben vært med aftensmad.  

 

Af hensyn til spisning er tilmelding nødvendigt men kun hvis du ønsker at spise med efter generalforsamlingen.  

Tilmelding skal ske til Adrianna pr. SMS på tlf.: 60290212 og kun herpå.

Alle vil få en bekræftelse på tilmelding.  

Tilmelding senest den 20. februar 2023

 

På glædeligt gensyn.  

 

På fagklubbens vegne  

 

Tine Gam Møller