Generalforsamling i Dagplejens Fagklub Vejle

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Hotel Hedegården
Valdemar Poulsensvej
7100 Vejle
Målgruppe: Dagplejens Fagklub i Vejle

GENERALFORSAMLING I DAGPLEJENS FAGKLUB.

Torsdag den 23. februar 2023 kl 18.00

på hotel Hedegården

Valdemar Poulsensvej 7100 Vejle.

 

DAGSORDEN.

1. Godkendelse af forretningsorden

2. Valg af Dirigent

3. Godkendelse af dagsorden

4. valg af stemme tæller

5. Bestyrelsens beretning

6. Regnskab 2022

7. Budget 2023

8. Indkommende forslag

9. Valg.

  • På valg er formand Helle Outzen
  • Sekretær Charlotte Gravesen

Begge modtager genvalg.

10. Evt.

 

Af hensyn til spisning er tilmeldingsfrist den 14. Februar 2023

Til hanje@vejle.dk

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde, skriftlig senest 8 dage før.

Formand Helle Outzen helou@vejle.dk