Pædagogisk sektorbestyrelse i FOA Sydfyn

Pædagogisk sektorbestyrelse består af 1 formand, 1 næstformand, samt de valgte tillidsrepræsentanter i sektoren.

Formand  Dorthe Jørgensen  Næstformand  Marianne W Christensen