Pædagogisk sektor i FOA Sydfyn

Pædagogisk sektor varetager løn og ansættelsesforhold, Ny løn og alt det faglige. Vi arbejder i medlemmernes interesse.

Formand Käthe Lund
Næstformand Carina Andersen

Pædagogisk sektor organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

  • Dagplejere
  • Dagplejepædagoger/-ledere/-assistenter
  • Pædagogiske konsulenter
  • Pædagogiske pladsanvisere
  • Omsorgsmedhjælpere


Faggrupperepræsentanter:

 

Dagplejere  Käthe Lund 
   
Dagplejepædagoger  Lisbeth Drostrup 
   
Omsorgsmedhjælpere      Nis Sølbech

Læs mere om faggrupperne her