Om FOA Silkeborg-Skanderborg

 

FOA Silkeborg-Skanderborg organiserer og servicerer ca. 3.800 medlemmer, ansat indenfor FOA's faglige områder. FOA's medlemmer leverer primært offentlig service, idet størstedelen af FOA's medlemmer arbejder indenfor Sosu samt det pædagogiske område.

Geografisk dækker afdelingen Silkeborg og Skanderborg kommuner, og dermed de kommunale og de regionale samt en række private arbejdspladser.

Alle medlemmer er tilknyttet en af afdelings 3 sektorer, der sætter fokus på fagligheden indenfor de enkelte fag, for herigennem at yde den mest optimale og kompetente service for det enkelte  medlem samt fagets udvikling.