Tilskud studietur

Her kan du finde informationer om tilskuddet samt ansøgningsskema.

Til de medlemmer der studerer til social- og sundhedshjælper / social- og sundheds-
assistent eller pædagogisk assistent, kan der bevilliges 300 kr. til deltagelse i
studietur, der er arrangeret af uddannelsesstedet.
Betingelsen for bevillingen er, at der er fuld egenbetaling.
Der kan kun bevilges ét tilskud til studietur til hver uddannelse.

FOA tjekker medlemskab, og om kontingentet er betalt, da restance gør,
at der ikke vil blive udbetalt tilskud til studieturen.

Praktisk:
Eleven søger FOA Silkeborg - Skanderborg.
Ansøgningsskema benyttes, der skal oplyses navn, cpr-nr. og konto nr. og
vedlægges program for studieturen.

Klik her for ansøgningsskema.

Ansøgningen kan sendes til FOA Silkeborg-Skanderborg, Dalgasgade 24,
8600 Silkeborg eller via mail til silkeborg-skanderborg@foa.dk