Valgregler

Valg af tillidsrepræsentant.
I afdelingens love §6, er valgreglerne beskrevet.

Stk. 1. Valg af tillidsrepræsentant (TR) og TR-suppleant:
Ved valg af tillidsrepræsentant (TR) og TR-suppleant afholdes et arbejdspladsmøde for det pågældende valgområde, der skal være indvarslet mindst 35 kalenderdage forud.
Kandidatforslag skal være den siddende tillidsrepræsentant eller sektor i hænde 21 kalenderdage før arbejdspladsmødet.
Kandidatlisten offentliggøres efterfølgende.
Valgperioden er på 4 år.
Ved ny- eller genvalg skal FOA Roskilde orienteres herom.

Stk. 2. Valg i valgperioden:
Hvis tillidsrepræsentanten eller TR-suppleanten træder varigt tilbage som følge af afsked, ny stilling m.v., foretages der nyvalg.
Fællestillidsrepræsentanten eller FOA orienteres og indkalder til valg, jf. §6, stk. 1.

Stk. 3. Ved mistillidsvotum:
Et forslag om et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant kan behandles på et møde for ansatte i valgområdet, såfremt 25% af disse skriftligt indgiver begæring herom til tillidsrepræsentanten.
Tillidsrepræsentanten indkalder, senest 4 dage efter begæringen er modtaget, til arbejdspladsmøde for valgområdet, med punktet på dagordenen og til afholdelse senest 21 kalenderdage efter begæringens modtagelse.
Et mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant er vedtaget, såfremt mere end halvdelen af samtlige deltagere på mødet har stemt for det. Der kan ikke afgives stemme pr. fuldmagt.
Fællestillidsrepræsentanten eller FOA indkalder herefter til nyvalg jf. §6, stk. 1.

link til brug ved anmeldelse af tillidshverv. 

OBS!!
Vær særlig opmærksom på, at der skal ske genvalg efter de i ovenstående perioders udløb, for ikke at risikere, at TR-beskyttelsen fortabes.
Valget/genvalget skal anmeldes til FOA-Roskilde, men da anmeldelsen til arbejdsgiver normalt sker tidsubestemt, skal der ikke anmeldes til arbejdsgiver før hvervet ikke længere varetages.