For tillidsvalgte

Denne side er for dig som er tillidsvalgt, eller ønsker at blive det.

Kurser

Når du skal dygtiggøre dig som tillidsvalgt, har FOA en vifte af kursustilbud, som du kan benytte dig af ganske gratis, og din arbejdsgiver får refusion for din løn.
PenSam har også kursustilbud til dig.
Læs mere under kurser.

Julehygge

Julehygge for de tillidsvalgte afholdes hvert år i afdelingen.

Mentorordning

Som nyvalgt tillidsrepræsentant kan du få en mentor, der kan hjælpe dig med hvervet i den første tid. Du vil sædvanligvis få tilbuddet automatisk, men du kan også kontakte afdelingen, som så vil finde en af de uddannede mentorer til dig. Læs mere under mentorordningen.