Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling

Pr. 1. august 2019 består bestyrelsen af:

 

Formand:     Grethe Hansen Tlf.: 4033 5292
Næstformand:    Ena Adrian  
Kasserer:    Sonja Schultz Tlf.: 57600536
Bestyrelsesmedlem:    Jytte Pedersen  
Bestyrelsesmedlem:    Kaj Jakobsen  
Bestyrelsessuppleant:    Ejner Jakobsen  
Bestyrelsessuppleant:    Lis Malmborg
Revisor:    Bodil Larsen
Revisor:    Lina Rydahl