Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling


Pr. 1. maj 2022 består bestyrelsen af:

Referat af Seniorklubbens Generalforsamling af d. 11042022

Referat af seniorklubbens generalforsamling

Formand:     Grethe Hansen Tlf.: 4033 5292
Næstformand:    Anne Jette Jacobsen  
Kasserer:    Grethe Hansen Tlf.: 4033 5292
Bestyrelsesmedlem:    Lis Malmborg  
Bestyrelsesmedlem:    Kaj Jakobsen

  

Bestyrelsessuppleant:    Ejner Jakobsen  
Bestyrelsessuppleant:    Kirsten Raun
Revisor:    Annelise Aunstrup
Revisor:

   Lina Rydahl