Besøg af ældrerådet

Der er kommet nye medlemmer i ældrerådet.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: Håndboldklubben Kildegården, Helligkorsvej 5, Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af seniorklubben

I den anledning kommer et par af medlemmerne og fortæller om de emner de brænder for, og vil arbejde med de kommende 4 år.

Tag selv jeres mad med, samt bestik og service.

Klubben sørger for øl, vand, vin, samt kage til kaffen.

Vi gælder os til at være sammen med jer igen.