Redaktionsudvalg

Redaktionsudvalget står for udgivelse af nyheder fra afdelingen.

Redaktionsudvalget består af:

Afdelingsformand Bo Viktor Jensen
Sekretær Rikke Jensen

Har du gode ideer, er du velkommen til at kontakte afdelingsformanden.

Indlæg til hjemmeside og/eller nyhedsbrev sendes til roskilde@foa.dk