Udvalg

På de følgende sider kan du finde mere om afdelingens udvalg

Udover sektorerne har afdelingen forskellige udvalg, som tager sig af specifikke opgaver i relation til dig som medlem.

Det drejer sig f.eks. om særlige forhold omkring arbejdsmiljø, uddannelse, tillidsvalgte, ledere samt oplysning via hjemmeside, nyhedsbreve og aktiviteter arrangeret for dig som medlem og somme tider også for din familie.