Afdelingsbestyrelsen i FOA Roskilde

FOA Roskilde's afdelingsbestyrelse

Sammensætning

Afdelingsformand Bo Viktor Jensen
Afdelingsnæstformand Tina Kasten Pedersen

Social- og sundhedssektoren:

Sektorformand: Lone Rosenville Mikkelsen
Sektornæstformand: Therese Holgersen

Bestyrelsesmedlem: Anne Jensen
Bestyrelsesmedlem: Anette Hofflund
Bestyrelsesmedlem: Betina Pedersen

Bestyrelsesmedlem: Tina Dybro

Pædagogisk sektor:

Sektorformand: Ea Højholt Kristensen
Sektornæstformand: Betina Petersen

Bestyrelsesmedlem: Janne Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Jeanne Heskjær