Afdelingsbestyrelsen i FOA Roskilde

FOA Roskilde's afdelingsbestyrelse

Sammensætning - august 2019

Afdelingsformand Bo Viktor Jensen
Afdelingsnæstformand Tina Kasten Pedersen

Social- og sundhedssektoren:

Sektorformand: Lone Rosenville Mikkelsen
Sektornæstformand: 

Bestyrelsesmedlem: Jeanette Berggrein
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem: Anette Hofflund
Bestyrelsesmedlem: Jørgen Linder

Pædagogisk sektor:


Sektorformand: Ea Højholt Kristensen
Sektornæstformand: Betina Petersen

Bestyrelsesmedlem: Janne Jørgensen
Bestyrelsesmedlem: Jeanne Heskjær

Service sektoren:
Sektorformand: Patrick Larsen