Søgne-helligdage (SH-dage) for sosu-personale

Hvordan er det med SH-dage i julen og nytåret 2018/2019?

En SH-dag er en helligdag, der ikke falder på en søndag. For denne dag gælder det, at ansatte skal nedskrives i timer i forhold til deres ansættelsesbrøk (FO dage)

37 timer = 7,4 timer
32 timer = 6,4 timer
30 timer = 6 timer
28 timer = 5,6 timer
24 timer = 4,8 timer
20 timer = 4 timer

Ansatte i regionen: skal nedskrive de timer, de arbejder på en SH-dag i løbet af den normperiode, som er besluttet i den enkelte afdeling/arbejdssted.

Ansatte i kommuner: skal have nedskrevet FO-timer i deres mødeplan, eller senest 3 måneder efter SH-dagen.

 24. december 2018:  

Er "særlig fridag", fra dagvagtens begyndelse, og skal betragtes som en SH-dag, hvorved der skal ske nedskrivning af timer = FO-dage.

 25. december 2018:   Er en SH-dag. Denne dag skal der ske nedskrivning af timer = FO-timer.
 26. december 2018:   Er en SH-dag. Denne dag skal der ske nedskrivning af timer = FO-timer.
 31. december 2018:   Er almindelig dag indtil kl. 12.00. Herefter honoreres nytårsaftensdag som en søndag.
 1. januar 2019:   Er en SH-dag. Denne dag skal der ske nedskrivning af timer = FO-timer.


For julen og nytåret 2018/2019 betyder det, at der er 4 FO-dage.   

Senest redigeret den 10.12.2018 af Lone Rosenville Mikkelsen