Særlige fridage

For ansatte indenfor Kost- og servicesektoren gælder følgende:

1. maj og grundlovsdag:

Se reglerne

Jul/Nytår gælder følgende:

Ansatte i kommunerne

24. december:
Er en særlig fridag der ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse.
For ansatte der er ansat i fast dag- eller aftenvagt, og er ansat til skiftende vagter, nedsættes antallet af timer der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden med 7,4 time. For ansatte på deltid foretages forholdsmæssigt nedsættelse.

31. december:
Er en særlig fridag. I tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00, har de ansatte i størst muligt omfang ret til frihed uden at normaltjenesten omlægges.
Ansatte der må udføre tjeneste i ovennævnte tidsrum, honoreres efter tjeneste på søndage gældende bestemmelser.

Ansatte i kommuner i det tidligere FKKA-område, København og Frederiksberg kommuner, betragter nytårsaftensdag som normal tjenestedag. Dog betales der aftentillæg fra kl. 16.00.

Kantine- og rengøringsledere/-chefer:
24. og 31. december er fridage fra kl. 12.00 med fuld lønudbetaling.

For ansatte i Københavns Kommune er den 24. og 31. december normaltjeneste. Dog ydes der for tjeneste den 24. december tillæg for forskudt arbejdstid fra kl. 16.00.

For ansatte i Regionen

24. december:
Ligestilles med en søgnehelligdag fra dagtjenestens begyndelse.
For ansatte der er ansat til fast dag- eller aftenstjeneste, eller er ansat til skiftende arbejde i henholdsvis dag- aften- eller natarbejde, nedsættes timetallet i normperioden med 7,4 time.
For ansatte på deltid foretages forholdsmæssigt nedsættelse.
For ansatte der er ansat i fast nattjeneste reduceres arbejdstiden ikke.

31. december:
Personalet har i størst muligt omfang ret til frihed i tiden fra kl. 12.00 til kl. 24.00, uden normaltjenesten omlægges.
Personale der må udføre effektiv tjeneste, honoreres efter de bestemmelser, der gælder for tjeneste på søndage.

For ansatte i Statens område

24. december:
Efter kl. 14.00 ydes et tillæg svarende til 25% af nettotimelønnen, incl. faste tillæg. Tillægget kan dog aldrig udgøre mindre end kr. 25,00.

31. december:
Er normal arbejdsdag.