Kandidat til sektornæstformandsposten i Pædagogisk sektor, FOA Roskilde: Betina Petersen

Betina Petersen 

Præsentation:

Jeg hedder Betina Petersen og er 47 år.

Jeg har siden 1991 arbejdet som pædagogisk assistent i den integreret institution Lillebo i Greve. Her har jeg siden 1998 også virket som tillidsrepræsentant, og i 2015 ydermere som arbejdsmiljørepræsentant. 

Jeg blev i 2007 færdig med uddannelsen til pædagogisk assistent og har efterfølgende taget uddannelse som Marte Meo terapeut. Begge uddannelser, der i høj grad, har styrket min faglighed, og menneskesyn, og herved også udviklet og styrket mig som tillidsrepræsentant.

Som tillidsrepræsentant er jeg kendetegnet ved at italesætte og i høj grad at have fokus på tryghed og retfærdighed, både for det enkelte medlem jeg repræsenterer, men også i forhold til de arbejdsvilkår vi står i og overfor, løn, uddannelse, udvikling og faglig anerkendelse, og har derfor i kraft af et godt samarbejde med både ledelse, kollegaer, FOA og øvrige samarbejdspartnere søgt at videns dele også på tværs af faggrupper, via tillidsmandskurser, og særligt TR-gruppen i Greve. Jeg har herved fået stor indsigt i sparring og supervision med både kollegaer og ledelse, fået indsigt og erfaring med at navigere og agere i en politisk og økonomisk styret organisation, indsigt i budgetter og konflikthåndtering.

Jeg er kendetegnet ved en anerkendende, respektfuld og nysgerrig tilgang til det enkelte menneske, og de opgaver jeg står overfor, og har en grundlæggende tro på at forskellighed og nysgerrighed skaber udvikling, at det er i mødet med forskelligheder vi oplever og lærer og derved finder frem til den bedste udgave af os selv. Derfor er jeg også af den overbevisning, at kommunikation og vidensdeling er forudsætninger for et godt samarbejde, og at det er igennem det gode samarbejde og fællesskab vi finder og kan gøre brug af hinandens styrker og sammen gøre en forskel.

Jeg er som person smilende og positiv. Jeg er engageret, loyal og vant til at løse store som små opgaver struktureret og målrettet, kan lide at have mange bolde i luften, styre mange projekter samtidig, og føre dem sikkert i havn.

Privat er jeg gift med Kenneth og sammen har vi to dejlige børn, Lasse på 24 år og Trine på 21 år.