Indkaldelse til ekstraordinær sektorgeneralforsamling i Pædagogisk sektor

Der indkaldes til ekstraordinær sektorgeneralforsamling
mandag den 27. november 2017, kl. 19.00.

Info om arrangementet

Tid:
Sted: FOA Roskilde, Fuglebakken 2, Himmelev,4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer af pædagogisk sektor
Tilmeldingsfrist: Torsdag den 23. november 2017 Tilmeld dig her

Da sektornæstformand Lissie Dunk Larsen har besluttet at gå på efterløn pr. 1. januar 2018, indkaldes der til ekstraordinær sektorgeneralforsamling med følgende dagsorden.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden.

3. Valg af sektornæstformand fra 1. januar 2018 og for den resterende del af perioden. Ordinært valg sker på generalforsamlingen i april 2021.

Indkomne kandidatforslag skal være sektoren i hænde senest 21 kalenderdage før generalforsamlingens afholdelse dvs. den 6. november 2017.

Kandidatforslag og præsentation af kandidaterne kan afhentes eller rekvireres i afdelingen, samt sættes på afdelingens hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen.

Præsentation af kandidater til sektornæstformandsposten

Betina Pedersen

Anja Nielsen


Adgang til generalforsamlingen har sektorens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.

Der kan ikke stemmes via fuldmagt.

Ved indgangen oplyses medlemsnummer eller cpr. nr.

Sektoren byder på kaffe/te og kage.

Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske senest torsdag den 23. november 2017 på telefon 4697 1990, eller her på siden.

På sektorens vegne

Ea Højholt Kristensen
Sektorformand