Generalforsamling

Onsdag den 27. april 2022, kl. 19.00. Spisning fra kl. 18.00.

Info om arrangementet

Tid: til
Sted: Hotel Scandic, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde
Målgruppe: Medlemmer
Tilmeldingsfrist: Til spisning kl. 18.00 er den 12. april 2022 Tilmeld dig her

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent.

2.      Godkendelse af forretningsorden.

3.      Beretning for perioden 2020 – 2022.

4.      Regnskab.

5.      Budget.

6.      Indkomne forslag.

7.      Valg af afdelingsformand for 4 år.
         Bo Viktor Jensen modtager genvalg.

8.      Valg af ungdomsrepræsentant under 31 år, som tilforordnet til afdelingsbestyrelsen, for 4 år.

9.      Valg af bilagskontrollant for 4 år / kan ikke have plads i bestyrelser.

10.    Valg af bilagskontrollant for 2 år / kan ikke have plads i bestyrelser.

11.    Valg af bilagskontrollantsuppleant for 2 år / kan ikke have plads i bestyrelser.

12.    Valg af fanebærer for 4 år.

13.    Eventuelt.

Indkomne forslag samt kandidatforslag skal være afdelingen i hænde senest 21 dage før generalforsamlingen, det vil sige mandag den 6. april 2022.
Kopi af indkomne forslag kan afhentes på afdelingens kontor 14 dage før generalforsamlingen, det vil sige mandag den 11. april 2022.

Regnskab samt budget kan afhentes på afdelingens kontor eller rekvireres i afdeling­en 14 dage før generalforsamlingen.

Adgang til generalforsamlingen har afdelingens medlemmer, der ikke er i kontingentrestance udover 1 måned.
Ved indgangen opgives medlemsnummer eller cpr.nr. Husk at medbringe dit medlemskort.

Der er spisning kl. 18.00 før generalforsamlingen.

Af hensyn til bestilling af fortæring skal du have tilmeldt dig i afdelingen senest tirsdag den 12. april 2022.
Du kan godt deltage i generalforsamlingen uden at deltage i spisningen.