Kandidat til sektornæstformandsposten i Pædagogisk sektor, FOA Roskilde: Anja Nielsen

Præsentation:

Jeg hedder Anja Nielsen. Jeg har arbejdet indenfor det pædagogiske område i 14 år. Jeg startede som vikar i en integreret institution i Vallensbæk og har efterfølgende arbejdet både i vuggestue og i børnehave.

I 2010 blev jeg færdiguddannet som pædagogisk assistent og fik job på Bugtskolen i Greve som er en specialskole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Derudover har jeg siden 2011 arbejdet på aflastningshjemmet Margrethehøj i Roskilde. Det har givet mig en bred viden og forståelse fra alle områder med bla. arbejdstidsregler og løn.

Jeg er næstformand for Bugtskolens MED udvalg og sidder desuden med i Område-MED i center for børn og familier i Greve.

I foråret 2016 blev jeg valgt ind i sektorbestyrelsen for pædagogisk sektor i FOA Roskilde. Det har givet mig et indblik i hvad der sker i pædagogisk sektor og i FOA Roskilde.

Som TR på Bugtskolen, har et af mine mål været at få sat fokus på faglighed og udvikling. Der er bla. blevet sat fokus på, hvilke faglige og personlige kompetencer en pædagogmedhjælper og pædagogisk assistent har og hvordan de kan blive udnyttet optimalt. Både for mine kollegaer og for skolen. Det at sætte ord på hverdagen og få synliggjort hvilke opgaver vi løser, både som faggruppe men også i forhold til samarbejdet med lærer, pædagoger, PPR mm. det tror jeg på, er med til at give arbejdsglæde og trivsel.

Det mener jeg også er en af de ting, der skal være fokus på i fremtiden. At alle dagplejere, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter får fokus rykket fra at være ubevidst kompetente til bevidst kompetente!

Jeg vil sætte fagpolitik på dagordenen. Det at der kommer et bevidst fokus på at vi ikke “bare” er dagplejere, pædagogmedhjælpere eller pædagogisk assistenter, men at vi rent faktisk er kompetente medarbejdere som løfter en vigtig opgave og har en masse at byde ind med. Jeg vil i fælleskab med jer være med til at få gjort kommunerne og de enkelte arbejdspladser opmærksomme på, at vi rent faktisk gør en forskel som faggruppe - og at vi reelt er meget fleksible i forhold til opgaveløsning i de mangeartede/forskellige opgaver vi løser dagligt.

Samtidig skal vi ikke glemme, at der er mange indenfor vores fag, som har rigtig meget erfaring og som jo også er uundværlige for arbejdspladsen. Jeg har derfor fokus på at fagligheden også kommer igennem livserfaring. 

Det kan være hårdt at være lille når nogen tager ens skovl - men det kan også være svært at være dagplejer. Børnetallet forandre sig hele tiden, og dermed også det grundlag man ansættes på. Jeg vil arbejde med at få sat fokus på vigtigheden af dagplejen, så forældre fortsat har mulighed for at tilvælge dagplejen.

FOA Roskilde har de sidste år arbejdet intenst for elevpladserne i Greve, Roskilde og Lejre kommune til pædagogisk assistent uddannelsen. Det mener jeg fortsat vi skal og samtidig vil jeg gerne være med til at kæmpe for flere arbejdspladser til de pædagogiske assistenter.

Jeg vil gerne være med til gøre FOA Roskilde mere synlig på arbejdspladserne. Derfor er det et mål for mig, at alle arbejdspladser får besøg af FOA mindst 1 gang om året gerne sammen med fællestillidsmanden.

For mig har det altid været meget vigtigt at holde fokus på målet, og lave seriøse sagsfremstillinger som er begrundet. Jeg sætter pris på åbenhed og udvikling. Jeg vil i fællesskab med jer have fokus på de forskellige kompetencer, som skal i spil for at skabe udvikling, og at alle skal have mulighed for at blive hørt.

At blive næstformand i pædagogisk sektor i FOA Roskilde, vil være en udfordring som jeg er klar til at agere i og jeg vil gøre mit ypperste til, at alle medlemmer i FOA Roskilde kan få så kompetent vejledning som muligt.