Regionssekretariatet

Regionssekretariatet varetager en række drifts- og udviklingsopgaver i relation til det FOA-regionale samarbejde

Det er også Regionssekretariatet, der koordinerer møderne i det FOA-regionale samarbejde, ligesom det er Regionssekretariatet, der er omdrejningspunktet for kontakt til presse og medier. 

Ønsker du, at kontakte Regionssekretariatet, har du mulighed for, at sende en besked til medlemmer af Regionssekretariatet ved, at klikke på et navn nedenfor.

 

Lone Rosenville - Roskilde

 
  Michelle Henriksen

Lone Rosenville
Formand
Sektor-fagudvalget

 Pia Paaske
Næstformand
Sektor-fagudvalget

Michelle Henriksen
Regionskonsulent 

 

 

 

 Næstformand for Forretningsudvalg og afdelingsformand FOA Midtsjælland Sigurd Gormsen  Afdelingsformand FOA Roskilde Bo Viktor Jensen

Sigurd Gormsen
 Formand
Forretningsudvalget

Bo Victor Jensen
 Næstformand
Forretningsudvalget