Struktur og samarbejder i det FOA-regionale samarbejde i Region Sjælland

Her på siden kan du læse, hvordan vi har struktureret det FOA-regionale samarbejde i Region Sjælland.

Bag samarbejdet står de 6 FOA afdelinger i Region Sjælland, som er repræsenteret i henholdsvis Forretningsudvalget, der fastsætter rammerne for samarbejdet, og Sektor-fagudvalget, som står for det FOA-regionale samarbejde.

Sektor-udvalget udpeger blandt sig - tovholdere til konkrete opgaver og arbejdsområder.

Regionssekretariatet, der består af formand og næstformand for henholdsvis Forretningsudvalget og Sektor-fagudvalget samt en ansat regionskonsulent, koordinerer og varetager en række samarbejdsopgaver.

Sektor-fagudvalget og de udpegede tovholdere mødes med FOA-fællestillidsrepræsentanter og -tillidsrepræsentanter fra regionens arbejdspladser i en række faste mødefora. Hér drøfter og samarbejder man om konkrete tværgående opgaver i forhold til Region Sjælland.
Den daglige servicering af de tillidsvalgte foregår via den enkeltes egne FOA-afdeling. Det er således alene emner og opgaver, der relaterer til flere afdelinger, der koordineres og besluttes i det FOA-regionale samarbejde.  

Der afholdes årsmøde i det FOA-regionale samarbejde.

I menuen til venstre kan du finde mere info om det FOA-regionale samarbejde, de nedsatte udvalg og Regionssekretariatet.

Rollefordeling og tovholderfunktioner i regionssamarbejdet finder du her.